Dr. Peter Coutteel

Is in 1983 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Gent. Al tijdens zijn jeugd had hij een bijzondere interesse voor vogels. Dit heeft er toe geleid dat hij zich in zijn eenmanspraktijk steeds meer is gaan toeleggen op dit vakdomein. Bijscholingen in het buitenland zorgen ervoor dat zijn vakkennis zich niet beperkt tot de meest courante vogelsoorten, maar een zeer ruime waaier omvat. Daardoor heeft hij veel kennis en ervaring op diergeneeskundig vlak zowel van kleinere vogelsoorten zoals kanaries, Europese vogels, insecteneters, tropenvogels, als van grotere soorten zoals parkieten en papegaaien, tot steltlopers en roofvogels toe. (Cfr. Publicaties op wetenschappelijk vlak)

Met het geven van lezingen – dat zijn er intussen al enkele honderden – tracht hij de liefhebber te helpen bij het optimaal beleven van zijn hobby.

Een van zijn grootste doelen is namelijk de kweker begeleiding te geven en het belang van een positieve samenwerking kweker-dierenarts aan te tonen.

 

Lidmaatschappen:

  • Association of Avian Veterinarians (AAV)
  • Chairman of the European committee of the Association of Avian Veterinarians (EAAV)
  • Werkgroep Vogels en Bijzondere Dieren (VOBD)