Vergaderruimte

Om een gesmeerde praktijkvoering te kunnen waarborgen worden op regelmatige tijdstippen vergaderingen gehouden onder de teamleden. Dit onderling overleg van dierenartsen met de assistentes zorgt ervoor dat de snaren worden gelijk gestemd, zodat uw huisdier een optimale begeleiding krijgt.