Vaccinaties

Wat is een vaccinatie?

Een vaccinatie zorgt voor de opbouw van bescherming (via antistoffen en afweercellen) tegen bepaalde ziekteverwekkers. Bij een vaccinatie wordt een kleine hoeveelheid vaccin, dat de ziekteverwekkers bevat, onder de huid ingespoten. Deze ziekteverwekkers (virus, bacterie) zijn zo behandeld dat ze de hond niet ziek maken, maar zorgen ervoor dat de hond afweerstoffen aanmaakt tegen de ziekte. Komt uw hond na de vaccinatie in contact met deze ziektekiemen dan zal hij/zij tegen deze aandoening beschermd zijn en wordt hij niet of veel minder ziek.

Vaccinatie van de pup

Pasgeboren pups krijgen de eerste dagen via de moedermelk afweerstoffen mee. Deze antistoffen bieden een tijdelijke bescherming gedurende enkele weken. Na het spenen (op de leeftijd van circa zes weken) dalen deze afweerstoffen echter snel, zodat de pup weer gevoelig wordt voor ziektes. Een basisvaccinatie bij de pup bestaat meestal uit drie vaccinaties (met een tussenperiode van enkele weken). Wij staan steeds ter uwer beschikking om samen met u het vaccinatieschema te bespreken en samen te stellen, afhankelijk van de leeftijd van de pup en de regio of leefomgeving. Vaak gebeurt de eerste enting reeds bij de fokker. Vraag daarom steeds het vaccinatieboekje, zodat wij u kunnen informeren wanneer de volgende vaccinatie dient plaats te vinden.

 Vaccinatie van de volwassen hond

Een jaarlijkse hervaccinatie (of ‘booster’) is wel degelijk nodig bij de oudere hond. Het niveau van de bescherming, geboden door de vaccinatie, daalt immers in functie van de tijd. Het afweersysteem dient op regelmatige tijdstippen terug te worden gestimuleerd. Daarom dienen de meeste vaccins jaarlijks te worden herhaald. Bovendien kan de dierenarts bij de jaarlijkse hervaccinatie de algemene gezondheidstoestand van uw hond evalueren.

Buitenland

Bij een bezoek aan het buitenland moet u steeds kunnen aantonen dat uw hond tegen hondsdolheid (rabiës) werd gevaccineerd. Voor de meeste landen is het voldoende dat u kunt laten zien, aan de hand van het Europees paspoort, dat deze vaccinatie is gebeurd (bij een eerste rabiësvaccinatie: 21 dagen voor vertrek; bij hervaccinatie: met onmiddellijke ingang). Sommige landen stellen nog bijkomende voorwaarden. Informeer u vooraf duidelijk wat de invoervereisten zijn van uw vakantiebestemming, zodat u ter plaatse niet voor verrassingen komt te staan. Voor meer info over de invoervereisten per land kan u terecht op de website van de overheid (http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/Animauxdomestiques/index.htm). Zie ook hoofdstuk ‘Op reis’.

Overzicht van de voornaamste hondenziekten (waarvoor een vaccinatie bestaat)

  •  Hondenziekte – ziekte van Carré

Een virus waar vooral jonge honden gevoelig voor zijn. De voornaamste symptomen zijn: neusvloei, oogvloei, koorts, hoesten, zenuwsymptomen, soms ook braken en diarree. Deze ziekte is vaak dodelijk.

  •  Parvovirose – kattenziekte

Een erg besmettelijke en in vele gevallen dodelijke ziekte, die vooral gevreesd is bij pups. Parvovirose geeft aanleiding tot hevig braken, bloederige diarree en uitdroging.

  •  Leptospirose – rattenziekte

Leptospirose is een bacteriële aandoening die kan overgaan op de mens. De besmettingsbron is urine van een besmette bruine rat, die voorkomt in beekjes en grachten of langs een rivier (Nete). Hoofdzakelijk worden de nieren en lever aangetast en de ziekte gaat gepaard met koorts en algemeen ziek zijn.

  •  Besmettelijke hepatitis

Ernstige leveraandoening, die wordt gekenmerkt door zeer hoge koorts, bleek tandvlees, braken, buikpijn en in vele gevallen geelzucht. Kan een hond op elke leeftijd treffen.

  •  Kennelhoest – infectieuze tracheobronchitis

Ademhalingsziekte met aantasting van de luchtpijp en bronchen. Veroorzaakt een typische droge hoest. Deze vaccinatie is vaak vereist bij plaatsing in een pension of kennel en is tevens aan te raden indien u met uw hond naar een hondenschool gaat.

  •  Hondsdolheid – rabiës

Dit is een erg gevreesde ziekte die bijna steeds een dodelijke afloop kent. Ook voor de mens is hondsdolheid dodelijk. Rabiës veroorzaakt een aantasting van de hersenen met gedragswijzigingen als gevolg (agressie). Ten Zuiden van Samber en Maas, op campings, vakantieparken en in het buitenland is de vaccinatie tegen rabiës verplicht.

<naar hoofdpagina honden>