<naar hoofdpagina katten>

Er kunnen veel redenen zijn waarom uw huisdier een ingreep moet ondergaan. Het kan gaan om een zogenaamde routine-ingreep (bv. sterilisatie, castratie, …) of om een gecompliceerde operatie (bv. verwijderen van melkkliertumoren, gebroken poot, blaasoperatie…). Elke ingreep houdt een zeker risico in maar recent ontwikkelde verdovingsmiddelen en anesthesiebewaking herleiden dit risico tot een strikt minimum.

Voorzorgen, die u in acht moet nemen:

De kat moet nuchter worden aangeboden. Ongeveer 12 uur voor de ingreep mag uw huisdier geen vast voedsel meer krijgen, het drinken mag blijven staan.

De meeste ingrepen worden in de voormiddag gepland. Bij katten is het aangeraden deze al van de avond voor de operatie binnen te houden. Voorzie even een kattenbak, zodat de kat haar behoeften kan doen. Door de poes binnen te houden, vermijd u dat ze ’s morgens niet komt opdagen, waardoor de geplande operatie moet worden afgebeld. U mag de kat ook de avond voor de ingreep in de praktijk binnenbrengen. Hier beschikken we over comfortabele hospitalisatiekooien waar uw dier een nachtje kan verblijven.

Het preoperatief onderzoek

Voor de operatie zal de dierenarts een klinisch onderzoek bij uw huisdier uitvoeren. De dierenarts controleert de ademhaling en het hart om eventuele risico’s tijdens de narcose te vermijden. Bij oudere katten gaan we bij sommige indicaties tevens over tot bloedonderzoek om afwijkingen aan bijvoorbeeld lever of nieren te kunnen diagnosticeren.

De narcose

Vooraf wordt uw huisdier gekalmeerd met behulp van premedicatie (sedatief). Dit sedatief, dat uw huisdier in een rusttoestand brengt, wordt ingespoten in de spier of rechtstreeks in de ader. Door dit kalmeermiddel wordt de hoeveelheid verdovingsstof die nodig is om uw huisdier onder volledige anesthesie te brengen, verminderd en worden eventuele neveneffecten van die verdovingsstof vermeden.

Afhankelijk van de duur en de ernst van de ingreep wordt daarna geopteerd voor injectie- of inhalatie-anesthesie. In het eerste geval wordt een verdovingsmiddel in de spier ingespoten waardoor het dier volledig gaat slapen. Deze techniek is geschikt voor een korte ingreep bij een gezonde kat (bv. castratie kater). Voor de meeste andere operaties wordt voor inhalatie-anesthesie gekozen. Eerst wordt een katheter aangebracht in de voorpoot. Via deze katheter wordt vervolgens de verdovingsvloeistof toegediend. Hierna wordt de kat geïntubeerd en aangekoppeld aan het anesthesietoestel. Dit toestel geeft een mengsel van zuurstof en slaapmiddel. Via bewakingsapparatuur kan de anesthesie goed opgevolgd worden.

De postoperatieve zorgen

Als gevolg van de narcose treedt er een daling op van de lichaamstemperatuur. De ademhaling en bloedcirculatie vertragen immers onder invloed van de narcose. Bij het ontwaken is het derhalve zeer belangrijk om aandachtig te observeren of al deze functies zich optimaal herstellen.

Het ontwaken gebeurt in onze praktijk in speciaal ontworpen hospitalisatiekooien. Deze kooien hebben warmtelampen zodat uw huisdier snel zijn normale lichaamstemperatuur opbouwt.

Om een rustig ontwaken mogelijk te maken bevindt het dier zich best in een niet te fel verlichte ruimte waar het niet te luidruchtig is. Daarom zullen wij slapende dieren niet onmiddellijk naar huis laten gaan. Uw huisdier mag pas naar huis indien het volledig wakker is en dit ondanks het ongeduld en ongerustheid waarmee u op zijn thuiskomst zit te wachten.

De nazorg thuis

Hier geldt dezelfde regel als postoperatief: geef uw huisdier een warme, rustige en niet te lichte omgeving. Drinken mag onmiddellijk gegeven worden en ’s avonds mag er een kleine portie voeding gegeven worden.

Na 10 dagen vragen wij u om op controle te komen, zodat de huidhechtingen kunnen verwijderd worden en we de wondheling kunnen controleren. Deze controle is kosteloos.

Na de operatie krijgt u een operatiekaartje mee waarop alle informatie staat over de verdere verzorging en toe te dienen medicatie.

<naar hoofdpagina katten>