Geboorteregeling

‘Ze kweken als konijnen’

Deze uitdrukking bestaat niet voor niets: konijnen zijn inderdaad al op jonge leeftijd geslachtsrijp en kunnen snel na mekaar verschillende nesten krijgen. Kleinere rassen zijn over het algemeen vruchtbaar vanaf de leeftijd van twee maanden en grotere rassen vanaf een leeftijd van vijf maanden. Indien u niet wil kweken is het raadzaam om vanaf die leeftijd de vrouwtjes (de voedsters) te scheiden van de mannetjes (de rammen). Door een chirurgische ingreep kunnen konijnen onvruchtbaar worden gemaakt. Voor deze ingreep kunnen verschillende redenen bestaan.

Het vrouwtjeskonijn of voedster – sterilisatie

Bij de sterilisatie van een konijn worden operatief de eierstokken en de baarmoeder verwijderd. Dit kan vanaf de leeftijd van 5 maanden.

Voordelen:

 • Voorkomen van ongewenste zwangerschap.
 • Als een voedster alleen zit, is het onvruchtbaar maken niet noodzakelijk. Toch is het verstandig om vrouwelijke dieren te laten steriliseren, omdat een voedster waarmee niet wordt gefokt, een groot risico loopt op baarmoederkanker. Uit wetenschappeijk onderzoek is gebleken dat bij 20 tot 60% van de voedsters een kwaadaardige tumor van de baarmoeder ontstaat. Deze tumoren vormen zich vooral bij vrouwelijke konijnen ouder dan 2 jaar.
 • Geen kans meer op schijnzwangerschap. Tijdens een schijnzwangerschap reageert het lichaam van een konijn zoals bij een gewone zwangerschap. Vaak gaat dit gepaard met opvliegendheid en agressiviteit.
 • Minder agressie en meer harmonie tussen de konijnen. Voedsters die bij elkaar zitten, kunnen soms erg vechten. Als het meest dominante vrouwtje wordt gesteriliseerd, neemt het agressieve gedrag meestal af.
 • Minder seksueel gedrag (rijgedrag). Dit gedrag kan wel bij niet-gesteriliseerde voedsters voorkomen.   

Mogelijke nadelen:

 • Narcoserisico’s. De ingreep gebeurt in onze praktijk onder algemene verdoving met een zeer veilige gasanesthesie, zodat de eventuele risico’s tot een strikt minimum worden beperkt.
 • Meer kans op overgewicht. Dit kan vermeden worden door na de operatie de hoeveelheid droogvoer geleidelijk aan te minderen en het gewicht in de gaten te houden. 

Het mannetjeskonijn of ram – castratie

Heeft u toevallig – u koopt zogenaamd twee vrouwtjes, waarvan één nadien een mannetje blijkt te zijn – toch een koppel konijnen, dan kan u overwegen om de ram te laten castreren, indien u niet wenst te kweken. De castratie van een ram is een veel kleinere ingreep.

Bij de operatie worden de testikels verwijderd, waardoor het konijn onvruchtbaar wordt en de productie van mannelijke hormonen stopt. Voor een castratie moeten de dieren ongeveer 5 maanden of ouder zijn. Na de castratie is de ram nog een tijdje vruchtbaar. Daarom moet hij ongeveer 4 weken apart worden gehouden van een vrouwtje.

Voordelen:

 • Minder agressie. Zeker als u twee mannetjeskonijnen heeft samen zitten, ontwikkelt zich vaak een grote agressiviteit tussen beiden. Wanneer het konijn agressie begint te vertonen, kan u beter niet te lang wachten met de castratie. Anders kan het gedrag gewoontegedrag worden en dan is castratie alleen vaak niet voldoende om dit probleem op te lossen.
 • Minder territoriaal gedrag en minder markeringsgedrag. Sommige rammen kunnen enorm sproeien. Om het sproeigedrag te verminderen, is castratie zinvol.
 • Minder seksueel gedrag (rijgedrag). 

Nadelen:

 • Narcoserisico’s. De ingreep gebeurt in onze praktijk wederom onder algemene verdoving met een zeer veilige gasanesthesie, zodat de eventuele risico’s tot een strikt minimum worden beperkt.
 • Meer kans op overgewicht. Dit kan vermeden worden door na de operatie de hoeveelheid droogvoer geleidelijk aan te minderen en het gewicht in de gaten te houden. 

Nazorg na de ingreep

Door zijn gevoelig maagdarmstelsel is het voor een konijn zeer belangrijk dat het voortdurend kan eten (cfr. ‘Voeding’: een konijn eet 30 tot 36 kleine maaltijden per dag). Het is zeer belangrijk dat uw konijntje na de ingreep en eenmaal terug thuis, vrij snel terug begint te eten.

In tegenstelling tot ingrepen bij andere kleine huisdieren, zullen we daarom nooit vragen om het konijntje nuchter binnen te brengen. Soms verzoeken we zelfs om een beetje vertrouwde voeding mee te brengen zodat we dit onmiddellijk na de ingreep ter beschikking kunnen stellen.

Heeft u twijfels, aarzel dan niet om ons te contacteren.

<naar hoofdpagina konijnen>