Vlooien en teken

Vlooien en teken zijn huidparasieten die veel ongemak en medische problemen kunnen veroorzaken, zowel bij uw huisdier, als bij uzelf.

VLOOIEN

Vlooien zijn vleugelloze bruine insecten, ongeveer 1,5 tot 3 mm groot. Wereldwijd zijn er wel 2200 verschillende soorten. Kattenvlooien komen echter het meest frequent voor, ook bij de hond.

De volwassen vlo voedt zich met bloed van haar gastheer. Een vlooienwijfje heeft dit bloed nodig om eitjes te leggen. Deze eitjes, tot wel 50 per dag, worden in de vacht gedeponeerd en vallen in de directe omgeving. Na enkele weken ontwikkelt het eitje zich tot larve. Deze larfjes voeden zich ondermeer met huidschilfers en de ontlasting van de volwassen vlooien in haar omgeving. Als de larve is uitgegroeid, verpopt zij zich in een cocon. Het popstadium kan maanden duren maar uiteindelijk komt er een nieuwe vlo uit en begint de cyclus opnieuw. Vroeger vermenigvuldigden de vlooien zich vooral in de zomermaanden, maar nu weten ze zich in onze goede verwarmde huizen het hele jaar door te handhaven en soms ware vlooienplagen te veroorzaken.

Vlooienbeten veroorzaken jeuk, waardoor de hond zich gaat krabben. Grote problemen kunnen ontstaan bij dieren die allergisch worden voor het speeksel van de vlo. Ze ontwikkelen ernstige huidaandoeningen die met veel jeuk gepaard gaan (vlooienallergiedermatitis). In extreme gevallen veroorzaken vlooien bij jonge honden zelfs bloedarmoede. Bovendien kunnen volwassen vlooien drager zijn van de lintworm en derhalve een lintworminfectie overbrengen.

Bij de verzorging van uw hond hoort derhalve een goede vlooienbestrijding. Men moet zich goed realiseren dat 90% van de vlooien zich in de directe omgeving van het dier bevindt en niet noodzakelijk op het dier zelf. Het is dus zinloos alleen uw huisdier te behandelen. Behandeling van de omgeving is altijd essentieel bij een goede vlooienbestrijding en moet steeds gelijktijdig gebeuren met de behandeling van uw dieren. In onze praktijk beschikken we over middelen die zowel de vlooien en eitjes doden, als vlooienlarven in de directe omgeving van het dier. Meer info bij uw dierenarts.

TEKEN

Teken zijn kleine bruinzwarte parasieten van 1 tot 3 mm groot die zich uitsluitend kunnen voeden met het bloed van u of uw huisdier. Ze vervellen een aantal malen voordat ze volwassen worden. Voor iedere vervelling hebben ze een bloedmaaltijd nodig. Na de bloedmaaltijd valt de teek van de gastheer om met de volgende fase van zijn levenscyclus te beginnen.

De activiteit van teken hangt samen met het klimaat. Het voorjaar en de herfst zijn bekende risicoperiodes voor het oplopen van besmettingen met teken. Toch worden er het hele jaar door tekenbesmettingen vastgesteld.

Het zich in de huid vastzetten van de teek geeft vaak jeuk en irritatie. Zelfs na het loslaten van de teek kan er zich gedurende enige tijd een verdikking en ontsteking van de huid voordoen.

In onze streken is de ziekte van Lyme de belangrijkste aandoening die door teken wordt overgebracht. In het Middellands Zeegebied kunnen ze ook bepaalde bloedparasieten overbrengen zoals Babesia, Ricketsia en Ehrlichia. Als deze ernstige ziektes niet tijdig behandeld worden, kunnen ze leiden tot de dood. De laatste jaren werden deze ziektes tevens vastgesteld bij honden die nooit in het buitenland verbleven. Preventie in binnen- en buitenland is dus uiterst belangrijk!

Controleer de vacht van uw hond regelmatig. Om ziekte-overdracht te vermijden, moeten teken zo snel mogelijk verwijderd worden, liefst binnen de 24 uur. Maak gebruik van preventieve middelen (pipet of halsband) die de teken snel afdoden en/of verhinderen dat ze steken. Meer info bij uw dierenarts.

<naar hoofdpagina honden>